PIOTR ŁOPATKA (ur. w 1956 r. w Ostrowie Wielkopolskim)
Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, ilustracją, fotografią, grafiką użytkową. Edukację artystyczną odbywa we własnym zakresie, ciągle poszerzając swą wiedzę i umiejętności plastyczne. Konsultacje plastyczne u prof. Andrzeja Niekrasza, prof. Tadeusza Gaworzewskiego, prof. Rosława Szaybo. Tworzy od 50 lat. Przez ten czas wypracował własny, rozpoznawalny styl, ciągle jednak szuka nowych rozwiązań, eksperymentuje, sięga po nowe narzędzia. W ostatnich latach realizuje się też w cyklach graficznych fotograficznych i malarskich.
Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych, a jego prace są w kolekcjach galerii i zbiorach prywatnych. Jest autorem 20 indywidualnych stałych wystaw. W Ostrowie Wielkopolskim w przestrzeni publicznej wystawia prawie 200 prac.
Jest autorem ponad 200 plakatów. Projektuje wydawnictwa albumowe, okładki płyt, znaki graficzne. Publikuje na łamach prasy krajowej i światowej. Doceniany jest nagrodami na prestiżowych międzynarodowych i polskich konkursach.
Kilkukrotnie nominowany w CorelDRAW International Design Contest.
Od 1991 r. prowadzi autorską pracownię projektową i studio fotografii art studio.​​​​​​
He is established in multidisciplinary art such as painting, printmaking, drawing, illustration, photography, graphic design. He is self taught and constantly expanding his knowledge and artistic skills. He had art consultations with Prof. Andrzej Niekrasz, Prof. Tadeusz Gaworzewski, Prof. Rosława Szaybo. He has been creating for 50 years. During this time, he has developed his own recognizable style, but still searches for new solutions, experiments, and uses new tools. In recent years, he concentrated on creating photographic and graphic painting series. He had many individual exhibitions, and his work can be found in various galleries and in private collections. He had 20 individual permanent exhibitions and there are nearly 200 of his art works in public spaces In Ostrów Wielkopolski. He has designed over 200 posters. He produces publications, CD covers, graphics and interior designs. Published in the national and international press. He was awarded at prestigious Polish and International competitions.
Several times nominated for the Grand Prix in CorelDRAW International Design Contest in Canada.
Since 1991, he has been running his own design studio called art studio.
Back to Top