1991  Egeria Salon Plastyki (wyróżnienie; honourable award)
1991 Okładka Płytowa Roku (główna nagroda; Cover of the Year Main Label award)
1992 Egeria Salon Plastyki (wyróżnienie; honourable award)
1993 Corel Draw Szkoła Polska (druga nagroda; Corel Draw School Poland Second Prize) 
1993 4th annual World Design Contest Kanada (wyróżnienie; honourable award) 
1994 5th annual World Design Contest Kanada (finalista w kategori znaki graficzne; finalist in the category logos)
1994 5th annual World Design Contest Kanada (finalista w kategori abstrakcja; finalist in the category abstraction)
1994 konkurs na pieczęć miasta Ostrowa Wielkopolskiego  competition for the City of Ostrow Wielkopolski stamp -  first prize
1995 6th annual World Design Contest Kanada (finalista w kategori znaki graficzne; finalist in the category logos)
1995 Computer Art Biennale Rzeszów (wyróżnienie; honourable award)
1996 7th annual World Design Contest Kanada (finalista w kategori ilustracja; finalist in the category illustration)
1997 8th annual World Design Contest Kanada (finalista w kategori znaki graficzne; finalist in the category logos)
1997 “color and printing” (pierwsza nagroda; the first prize; den ersten Preis)
1997 8th annual World Design Contest Kanada finalista w kategori abstrakcja; finalist in the category abstraction)
2002 Digital Art Warszawa (wyróżnienie; honourable award)
2003 Golden Web Award (wyróżnienie; honourable award)
2009 CorelDRAW Design Contest 2009 - General Illustration - Fine Art (Finalist)
2009 CorelDRAW Design Contest 2009 - Advertising - Marketing Marerials (Finalist)
2011 CorelDRAW Design Contest 2011 - General Illustration & Fine Art - (Finalist)
2011 Grand Prix Izabella w kategorii wydawnictw.
2013 CorelDRAW Design Contest 2013 - General Illustration & Fine Art - (Finalist)


Back to Top